پرسش و پاسخدسته بندی: آنژیو گرافیبستن ASD آقای کودک نه ساله
رضا امیری 4 هفته قبل

آیا بعد از بستن سوراخ با آنژیوگرافی ، بازی فوتبال به صورت حرفه ای توصیه میشه؟