پرسش و پاسخدسته بندی: آنژیو گرافیسوال درباره بستن سوراخ ASD
فاطمه حیدری 7 ماه قبل

جهت بستن سوراخ قلبی پدرم گفتن نیاز به فینستراید دیوایس هست جناب دکتر شما موجود دارید این دستگاه رو؟؟؟