پرسش و پاسخدسته بندی: قلب نوزاد%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%b1%da%af-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-%d9%82%d9%84%d8%a8
شادی 4 ماه قبل

سلام دخترم یک ماه و هفت روزشه  صدای اضاف دررقلبرداشت اکو گرفتیم گفت  رگ شریانی بازه قبلن بزرگتر بوده تاثیر روی اندازه قلب سمت چپ داشته الان کوچکتر شده و سوراخ داشته ک سوراخ گرفته شده و یکی از سوراخ ها کمی بازه راه درمانش چیه؟