پرسش و پاسخدسته بندی: قلب کودک%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%86-vsd-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%86%da%98%db%8c%d9%88
سعید مقدم 1 ماه قبل

با سلام و احترام چه خطراتی توسط ام ار ای برای کودکانی که سوراخ بین بطنی انها بسته شده ایجاد می شود. قبل از گذشت یک سال از  عمل