پرسش و پاسخدسته بندی: آنژیو گرافیآنژیو سوراخ بین دهلیز
سعیده 3 هفته قبل

سلام آقای دکتر
آیا اگر سوراخ بین دو دهلیز یک میلی متر باشه آنژیو لازم هست؟