ویدئوها

ویدئوهای دکتر احمد وصال

ویدئوهای دکتر وصال , فیلم آنژیوگرافی اطفال , انجام کاتتراسیون , بستن ASD , بستن VSD و بستن PDA را در این قسمت میتوانید مشاهده کنید.

بستن یک سوراخ بین بطنی(VSD)در یک دختر ۴ساله در بیمارستان عرفان سعادت آباد
بستن PDA(مجرای شریانی باز)در یک شیرخوار ۶ماهه
بستن PDA(مجرای شریانی باز)در یک شیرخوار ۶ماهه
بستن PDA(مجرای شریانی باز)در یک شیرخوار ۶ماهه

دریافت وقت ویزیت

جهت هماهنگی برای مشاوره و گرفتن وقت ویزیت با ما در ارتباط باشید

دریافت وقت ویزیت