ویدئوها

ویدئوهای دکتر احمد وصال

ویدئوهای دکتر وصال , فیلم آنژیوگرافی اطفال , انجام کاتتراسیون , بستن ASD , بستن VSD و بستن PDA را در این قسمت میتوانید مشاهده کنید.

ویدئو بستن PDA در شیرخوار 9 ماهه با آمپلاتزر 6*8 mm
 ویدئو بستن سوراخ بین بطنی (VSD) در يك دختر 9ساله
بستن یک سوراخ بین بطنی(VSD)در یک دختر ۴ساله در بیمارستان عرفان سعادت آباد
ویدئو بستن سوراخ بین بطنی (VSD) به روش اینترونشن در یک پسر پنج ساله
بستن PDA(مجرای شریانی باز)در یک شیرخوار ۶ماهه
بستن PDA(مجرای شریانی باز)در یک شیرخوار ۶ماهه
بستن PDA(مجرای شریانی باز)در یک شیرخوار ۶ماهه

دریافت وقت ویزیت

جهت هماهنگی برای مشاوره و گرفتن وقت ویزیت با ما در ارتباط باشید